Fungsi  FUNGSI BAHAGIAN

   BAHAGIAN OPERASI PUSAT

   1. Pengurusan Dana
   2. Penyemakan
   3. Saraan
   4. JMS
   5. Bendahari Cawangan


   BAHAGIAN AKAUN AWAM

   1. Akaun Utama
   2. Akaun Amanah
   3. Akaun Pinjaman dan Pelaburan


   BAHAGIAN PERAKAUNAN AKRUAN

   1. Pengurusan Perakaunan
   2. Pembangunan Sistem


   BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN

   1. Perancangan
    i. Program

   2. Pembangunan
    i. Perkhidmatan
    ii. Latihan
    iii. Peperiksaan

   3. Keutuhan
   4. Perkhidmatan ICT


   BAHAGIAN PENGURUSAN

   1. Kewangan
    i. Gaji
    ii. Perolehan

   2. Pentadbiran
    i. Keselamatan
    ii. Perkhidmatan Sokongan

   3. Aset dan Stor
   4. Rekod


   BAHAGIAN SUMBER MANUSIA

   1. Struktur dan Skim
   2. Perjawatan
   3. Perkhidmatan
   4. Prestasi
   5. Peraturan dan Tatakelakuan
   6. KGT
   5. Peraturan dan Tatakelakuan
   7. Cuti

JABATAN BENDAHARI NEGERI

HUBUNGI KAMI

Ruangan Maklum Balas

JABATAN BENDAHARI NEGERI SABAH
Pusat Pentadbiran Negeri Sabah, Blok A, Tingkat 8 – 11, Jalan Teluk Likas, Tanjung Lipat, 88400 Kota Kinabalu, Sabah

Laman Web: https://jbns.sabah.gov.my

Sityjuraina.Rusian@sabah.gov.my

088-211392

088-368397

Mesej anda telah di hantar. Terima kasih!