;

Pengumuman

Pengumuman Ulasan Tarikh Fail
KENYATAAN SEBUT HARGA NO. SEBUTHARGA : JBNS/2021/01 PEROLEHAN TONER DAN INK CARTRIDGE MESIN PENCETAK BAGI TAHUN 2021 2021-02-17
SENARAI SEMAK BAUCER SENARAI SEMAK BAHARU 2020 2020-11-08
PELAN STRATEGIK JBNS 2021-2025 2021-01-01
AMANAT BENDAHARI 2021 SLIDE AMANAT BENDAHARI 2021 2021-02-01
MBJ PERTANDINGAN CIPTA LOGO 2021-03-02
MBJ PERTANDINGAN CIPTA LAGU 2021-03-02
PANDUAN SETTING E-MEL DALAM TELEFON UNTUK KEGUNAAN JABATAN BENDAHARI NEGERI SABAH SAHAJA 2021-03-12
PROSEDUR OPERASI PAIAWAIAN (SOP) PROSES PENDIGITALAN JABATAN BENDAHARI NEGERI SABAH 2021-03-12
BORANG CADANGAN PENGGUBALAN POLISI Perakaunan Akruan 2021-03-24
CERAMAH MOTIVASI GRED W41 & KE ATAS KEPIMPINAN & MOTIVASI 2021-04-05
JABATAN BENDAHARI NEGERI

HUBUNGI KAMI

Ruangan Maklum Balas

JABATAN BENDAHARI NEGERI SABAH
Pusat Pentadbiran Negeri Sabah, Blok A, Tingkat 8 – 11, Jalan Teluk Likas, Tanjung Lipat, 88400 Kota Kinabalu, Sabah

Laman Web: https://jbns.sabah.gov.my

Sityjuraina.Rusian@sabah.gov.my

088-211392

088-368397

Mesej anda telah di hantar. Terima kasih!