Visi, Misi & Objektif

VISI
Merealisasikan Sistem Pengurusan Perakaunan Digital Negeri Sabah 2025

MISI
Mentransformasikan Sistem dan Proses Perakaunan Negeri Sabah

OBJEKTIF
Objektif perkhidmatan JBNS adalah untuk memastikan bahawa :

  1. Sistem Perakaunan Negeri yang diwujudkan adalah lengkap dan teratur, berkemampuan untuk menampung keperluan semasa urusan Kewangan Kerajaan Negeri.

  2. Semua perbelanjaan yang dibenarkan dan sah adalah mengikut Peraturan-Peraturan Kewangan dan Perakaunan yang berkuatkuasa.

  3. Semua hasil Kerajaan haruslah diakaunkan dengan lengkap dan tepat pada masanya.

  4. Perkhidmatan yang diberikan oleh JBNS adalah sentiasa mematuhi kehendak peraturan dan perundangan yang berkuat kuasa.


JABATAN BENDAHARI NEGERI

HUBUNGI KAMI

Ruangan Maklum Balas

JABATAN BENDAHARI NEGERI SABAH


Pusat Pentadbiran Negeri Sabah, Blok A, Tingkat 8 – 11, Jalan Teluk Likas, Tanjung Lipat, 88400 Kota Kinabalu, Sabah

Laman Web: https://jbns.sabah.gov.my

bn.jbn@sabah.gov.my

088-211392

088-368397

Mesej anda telah di hantar. Terima kasih!